Najpredávanejšie spaľovače
v Československu
Bleskové doručenie
do celej Európy
Najružovejšie a najkrajšie balíčky pod slnkom
Nie sme obyčajný e-shop,
sme dievčatá ako ty

Obchodné podmienky

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Naše obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky na ladylab.sk, popr. na objednávky uskutočnené pomocou e-mailovej adresy info@ladylab.sk, alebo za použitia telefonického kontaktu +420 777 906 177.

2. Objednaním tovaru poskytujete svoj súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami uvedenými v tomto dokumente. Pred odoslaním svojej objednávky sa uistite, že ste si prečítali naše obchodné podmienky.

3. Na ladylab.sk sa môžete tiež zapojiť do VIP programu, a čerpať tak služby, ktorých poskytovanie sa tiež riadi týmito podmienkami, ktoré sú ďalej opísané.

4. Okrem týchto podmienok sa vzťah medzi nami riadi českými zákonmi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, ak ste spotrebiteľ. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

5. V prípade, že na www.ladylab.sk nakupujete ako spotrebiteľ (teda nie na IČO ako podnikateľ), zákony vám tým dávajú niektoré ďalšie práva, o ktorých sa dočítate ďalej v týchto obchodných podmienkach.

 

2. CENY A POŠTOVNÉ

1. Ceny uvedené na www.ladylab.sk nezahŕňajú poštovné.

2. Cena poštovného je závislá na voľbe prepravcu. Cenník poštovného v rámci Slovenskej republiky i do zahraničia nájdete tu. 

3. Cena poštovného sa môže navýšiť v závislosti na vami vybranom spôsobe platby a hmotnosti zásielky.3. PLATBA

1. Pri tovare je vždy uvedená kúpna cena tohto tovaru. Sme platcami DPH a kúpna cena je uvedená vrátane DPH aj vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov. Ak by došlo k zjavnej chybe v uvedenej kúpnej cene, nie sme povinní tovar za takto zjavne chybne uvedenú cenu dodať a v prípade, keď už medzi nami bola uzatvorená kúpna zmluva s takto chybnou kúpnou cenou, sme oprávnení od nej odstúpiť.

2. Kúpnu cenu a prípadné náklady spojené s jeho dodaním môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi:

Dobierka

Ak zvolíte možnosť zaplatiť na dobierku pri prevzatí tovaru, bude vám k štandardnej cene poštovného pripočítaný poplatok za dobierku.

Prevodom z účtu

Pri použití tohto spôsobu platby vám budú zaslané informácie, ktoré je nutné uviesť pri platbe prostredníctvom prevodu z bankového účtu. Ako variabilný symbol uveďte kód vašej objednávky. Pokiaľ tento variabilný symbol nezadáte, môže sa stať, že sa nám platba kúpnej ceny nespáruje s kúpnou zmluvou a tovar vám nebude odoslaný včas.

Číslo bankového účtu, na ktorom prijímame vaše platby v CZK: 2401589425/2010.

Číslo bankového účtu na ktorom prijímame vaše platby v EUR: IBAN: CZ7920100000002401685978, BIC: FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s.

Platba kartou

Umožňujeme platby kartou VISA a MasterCard prostredníctvom spoločnosti PayU.

PayU

Zaplatiť môžete online pomocou rýchlych platieb PayU.

3. V prípade bezhotovostnej platby sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš účet. Tovar vám odošleme ihneď po tom, ak nie je dohodnuté inak.

4. Pre každú platbu vám vystavíme faktúru - daňový doklad, ktorý bude vždy spĺňať požiadavky právnych predpisov a bude vám zaslaný na e-mail uvedený v objednávke.4. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1. Z vášho užívateľského účtu môžete vykonať objednávku, užívateľský účet však pre vytvorenie objednávky nie je nutný, objednávku môžete vykonať aj bez registrácie.

2. Pri registrácii ste povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje a pri akejkoľvek zmene ich musíte aktualizovať. Údaje, ktoré uvediete pri objednávaní alebo v užívateľskom účte, považujeme za správne.

3. Upozorňujeme, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

4. V prípade, že užívateľský účet využívate na čerpanie služieb VIP programu, je jeho založenie nevyhnutnou súčasťou pre toto čerpanie.


5. OBJEDNÁVANIE

1. Objednávku môžete štandardne uskutočniť pomocou nášho e-shopu na www.ladylab.sk. Môžete tiež zavolať na číslo +420 777 906 177, popr. napísať e-mail na info@ladylab.sk. Vašu objednávku radi vybavíme aj touto cestou.

2. Naše webové stránky obsahujú všetky potrebné informácie o tovare. Aj napriek tomu s vami môžeme uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok, ktoré si dohodneme individuálne.

3. Všetko, čo je na e-shope www.ladylab.cz vystavené, je informatívneho charakteru a nie sme povinní uzavrieť ohľadom tohto tovaru kúpnu zmluvu.

4. Web www.ladylab.sk obsahuje najmä informácie o tovare, cene, spôsobe úhradu ceny a údaje o požadovanom spôsobe dodania tovaru a o nákladoch s tým spojených. Na základe týchto informácií vytvoríte objednávku.

5. Potom, čo obdržíme objednávku, vám potvrdíme jej prijatie prostredníctvom e-mailu. Kúpnu zmluvu sme uzavreli okamihom doručenia potvrdenia o prijatí vašej objednávky. Pokiaľ bude charakter objednávky neobvyklý (napr. vysoká cena či vysoké množstvo), môžeme vás kontaktovať so žiadosťou o dodatočné potvrdenie objednávky. V takom prípade bude kúpna zmluva uzatvorená, až obdržíme toto potvrdenie.

6. Vo vašej objednávke ste povinní uvádzať pravdivé a úplné informácie. V prípade oznámení alebo uvedenia nepravdivých alebo neúplných informácií nezodpovedáme za škodu tým spôsobenú.

7. Náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s komunikáciou na diaľku, ako napríklad náklady na internetové pripojenie alebo telefón, si hradíte sami a nijako sa nelíšia od základnej sadzby vášho operátora alebo poskytovateľa internetového pripojenia.
6. DODANIE TOVARU

1. Snažíme sa odosielať objednávky v najrýchlejšom možnom čase a v poradí, v ktorom sú prijaté. Tovar odosielame vždy najneskôr nasledujúci pracovný deň od dátumu objednávky. Tovar zasielame prostredníctvom zmluvného prepravcu DPD a prostredníctvom Slovenskej pošty. Doručenie prebehne do 1-2 pracovných dní od odovzdania prepravcovi. Aj keď sa snažíme dodávať vo vyššie uvedenej lehote, doručenie môže trvať dlhšie z dôvodu neočakávaných udalostí.

2. Podrobnosti o dodaní tovaru nájdete na www.ladylab.sk v sekcii Doprava.

3. Ak vaša objednávka v predpokladanom termíne nedorazí, kontaktujte prosím zákaznícky servis na e-mailovej adrese info@ladylab.sk,  popr. na telefóne +420 777 906 177.

4. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že objednaný tovar nebude na sklade a ani nebude naskladnený do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Táto dodacia lehota sa netýka tovaru, u ktorého je na tejto webovej stránke výslovne uvedená dlhšia dodacia doba.

5. Tovar ste povinní prevziať. Pokiaľ ho neprevezmete, budeme to považovať za odstúpenie od kúpnej zmluvy. V takom prípade, po vás máme právo vyžadovať náhradu takto vzniknutých nákladov spojených s vrátením neprevzatého tovaru.

6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu prosím skontrolujte neporušenosť obalov tovaru. Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní ideálne ihneď riešte s dopravcom a prípadné nedostatky spíšte do odovzdávacieho protokolu. Takýto tovar nemusíte od dopravcu prevziať. O zistenom poškodení nám dajte vedieť a poškodenia prosím zdokumentujte.

 


7. VRÁTENIE TOVARU - Odstúpenie od zmluvy

1. Ako spotrebiteľ, teda človek, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej alebo obdobnej činnosti, máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu, e-mailu, telefónu alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku do 14 dní po prevzatí tovaru. Tento článok podmienok sa vzťahuje iba na spotrebiteľa.

2. Tovar nám môžete vrátiť štandardne do 14 dní bez udania dôvodu, a to za predpokladu, že všetok tovar je vrátený v rovnakom stave, v akom ste ho dostali. To znamená, že by tovar nemal byť poškodený, neprimerane znečistený, alebo dokonca použitý nad rámec nutného zoznámenie sa s tovarom. Lehota na vrátenie tovaru začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru kupujúcim.

3. V prípade, že ide o tovar, ktorý spotrebiteľ vyňal z obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť, alebo o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo ktorý bol po dodaní zmiešaný s iným tovarom, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní nemáte. 

ADRESA PRE VRÁTENIE TOVARU:

Ladylab

Podnikateľská 558

190 11 Praha - Běchovice

5. Ak by ste sa rozhodli odstúpiť od kúpnej zmluvy a bolo by to možné, môžete k tomu využiť formulár, ktorý je prílohou týchto podmienok.

6. Do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy vám vrátime sumu zodpovedajúcu kúpnej cene tovaru a zaplateným nákladov na jeho dodanie, a to rovnakým spôsobom, ako sme ich od vás prijali, prípadne na číslo účtu, ktoré nám oznámite. Je ale potrebné, aby ste nám najneskôr v rovnakej lehote zaslali alebo odovzdali zakúpený tovar. Tovar musí byť vrátený kompletný, najlepšie v pôvodnom obale (nie je však povinné), nesmie javiť známky viac ako bežného opotrebovania či poškodenia vzhľadom na nutné zoznámenie sa s tovarom. Máme právo vo vyššie uvedenej lehote posúdiť, či je vrátený tovar nepoškodený, neporušený a nepoužitý a či ste nespôsobili iným používaním, než je nutné s ohľadom na povahu a vlastnosti tovaru, zníženie hodnoty tohto tovaru. Pokiaľ je tovar v stave, kedy ho nie je možné predať ďalším zákazníkom, pretože je zničený alebo neprimerane opotrebovaný, právo na odstúpenie od zmluvy nemáte. Náklady na vrátenie tovaru späť nám nesiete vy.

7. Náklady na dodanie tovaru vám vrátime iba v najnižše hodnote, akú ponúkame.

8. Nie sme ale povinní vrátiť vám kúpnu cenu do tej doby, než nám bude tovar doručený späť alebo než preukážete, že bol odoslaný späť na našu adresu.

9. Ak sme vám spolu s tovarom zaslali aj nejaké bezplatné plnenie - darček, ste povinní v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť i toto bezplatné plnenie.8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

1. Riadime sa všetkými zákonnými predpismi týkajúce sa práv z chybného plnenia a postupujeme podľa štandardného reklamačného poriadku. Ak máte reklamáciu týkajúcu sa tovaru, ktoréý sme vám dodali, popr. reklamujete tovar, u ktorého vznikli škody pri preprave, dajte nám prosím vedieť prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete na našich webových stránkach a pokiaľ je to možné, priložte fotografiu dokumentujúce danú chybu tovaru. Alebo nám zavolajte na telefónne číslo +420 777 906 177 popr. napíšte na e-mail info@ladylab.sk. Vo všetkých prípadoch vyvinieme maximálnu snahu na nápravu danej skutočnosti.

2. Za čo zodpovedáme:  Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že v čase, keď preberáte tovar, odpovedáme najmä za to, že:

• má vlastnosti, na ktorých sme sa dohodli, a za predpokladu že takéto dojednanie chýba, také vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca opísali, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nami recenzovanej,

• sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádzame,

• tovar prípadne zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe,

• je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3. Ak ste spotrebiteľ, zodpovedáme za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v rámci 24-mesačnej záručnej doby, ak nie je uvedená iná doba.

4. Ak ste si zakúpili tovar, ktorý bol chybný a pre svoju vadu bol zľavnený, za túto vadu, pre ktorú bol lacnejší, nezodpovedáme.

5. Ako uplatniť práva z chybného plnenia: Reklamáciu uplatnite pomocou kontaktného formulára na webe www.ladylab.sk, na e-mail: info@ladylab.sk, na telefóne +420 777 906 177 alebo listom na adresu nášho sídla.

6. Formulár alebo sprievodný list k vami uplatňovanej reklamácii musí obsahovať nasledovné náležitosti:

• vaše kontaktné údaje, popis chyby a požiadavky na spôsob vybavenia reklamácie,

• preukázanie nákupu tovaru (najlepšie priložením dokladu o kúpe).

7. Tovar, ktorý podľa vášho názoru obsahuje vadu, zašlite spolu s reklamačným formulárom na vyššie uvedenú adresu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, muí byť čistý a kompletný. V opačnom prípade nie sme povinní sa reklamáciou zaoberať a tovar vám zašleme späť na naše náklady.

8. Ak ste spotrebiteľ, tak pri uplatnení reklamácie obdržíte prostredníctvom elektronickej pošty písomné potvrdenie - reklamačný protokol, slúžiaci ako doklad o vybavení reklamácie. V reklamačnom protokole sú uvedené informácie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete.

9. Chyby tovaru: V prípade, že ste spotrebiteľ a vada sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Inak ste oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

10. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť, ak ste spotrebiteľ. Zárukou za akosť sa vám zaväzujeme, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

11. Ak ste nám vytkli vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôžete chybný tovar používať.

12. Záruka a nárok zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na:

• opotrebovanie tovaru jeho obvyklým používaním,

• použitý tovar, keď vada odpovedá miere opotrebenia,

• vady, o ktorých ste vedeli, alebo ktoré ste sami spôsobili.

13. Ako reklamovať: V záručnej dobe môžete uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

• odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,

• bezplatné odstránenie vady opravou,

• primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

14. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), máte nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

15. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľnáej vada po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady), alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), máte právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

16. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u nás ako predávajúceho.

17. Pri uplatnení reklamácie ste povinný nám povedať, aké právo ste si zvolili. Zmena voľby bez nášho súhlasu je možná len vtedy, ak ste žiadali opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si nezvolíte svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, máte rovnaké práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

18. Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, na základe odstúpenia od zmluvy môžete požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

19. Ak preukážeme, že ste pred prevzatím o chybe tovaru vedeli, alebo ju sami spôsobili, nie sme povinní vášmu nároku vyhovieť.

20. Za vadu plnenia sa nepovažuje prekážka spôsobená vyššou mocou.

21. Vybavenie reklamácie: Ak ste spotrebiteľ, potom ihneď, prípadne najneskôr do troch pracovných dní v zložitejších prípadoch, rozhodneme o vašej reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia vám v tejto lehote oznámime.

22. Ak ste spotrebiteľ, potom reklamáciu, vrátane odstránenia vady, vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s vami písomne ​​nedohodneme na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty máte rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Elektronicky vám zašleme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a o dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutie reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy ste si boli tovar povinní vyzdvihnúť.

23. Ak ste podnikateľ, potom rozhodneme o vašej reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie, v primeranej lehote. Čo najskôr aj vašu reklamáciu posúdime a pošleme vám písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a o dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

24. Ak ste spotrebiteľ, máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, tieto náklady sú chápané ako najnižšie možné. O preplatenie týchto nákladov musíte požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia, inak vám nemusia byť priznané.

25. Ak ste podnikateľ, nemáte právo na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s uplatnením reklamácie.9. PODMIENKY ČERPANIA VIP PROGRAMU

1. Objednávka členstva vo VIP programe prebieha podobne ako nákup tovaru na www.ladylab.sk. Po vyplnení potrebných informácií a odoslaní objednávky vám jej prijatie potvrdíme, čím medzi nami vznikne zmluva o poskytovaní služieb.

2. Platby členstva vo VIP programe prebiehajú opakovanými mesačnými platbami z platobnej karty po aktivácii VIP programu a autorizácii platobnej karty prostredníctvom PayU. Cenu za využívanie služieb VIP programu a ďalšie detaily nájdete tu.

3. Obsah VIP programu nie je možné šíriť ďalej, ani umožniť tento obsah užívať iným osobám.

4. Spotrebitelia majú všeobecne pri uzatvorení zmluvy na diaľku právo na odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote, ktorá začína plynúť deň nasledujúci po dni, kedy bola daná zmluva uzavretá. V prípade VIP programu je už moment uzatvorenia zmluvy začatím poskytovania služieb (teda v 14dennej lehote) na základe žiadosti spotrebiteľa, a tak je spotrebiteľ povinný uhradiť nám pomernú časť ceny služieb zodpovedajúcu cene služieb už spotrebiteľovi poskytnutých.

5. V prípade reklamácií služieb máte právo uplatniť práva z chybného plnenia, a to plne v súlade so zákonom (najmä občiansky zákonník). Ak bude vada odstrániteľná, môžete sa domáhať buď nápravy alebo primeranej zľavy z ceny. Ak nemožno vadu odstrániť, môžete sa domáhať primeranej zľavy z ceny. Upozorňujeme však, že dôvodom na reklamáciu nemôže byť to, že poskytovaná služba nezodpovedá vášmu subjektívnemu očakávaniu.

6. Reklamáciu služieb uplatníte rovnako, ako sa uvádza v týchto podmienkach pre tovar na www.ladylab.cz a do reklamácie uveďte vaše kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie a preukázanie poskytnutia služby.

7. Reklamáciu služieb vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Vo zvyšku sa reklamácia riadi reklamačnými podmienkami pre tovar.

8. Všetok digitálny obsah, ktorý vám poskytujeme v rámci VIP programu, je chránený autorským právom a môžete ho užívať iba pre osobnú potrebu. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu tento obsah nie je možné ďalej šíriť, rozmnožovať, predávať alebo inak komerčne užívať. V prípade porušenia tohto článku máme právo odstúpiť od zmluvy a žiadať náhradu škody. Súčasne nezodpovedáme za výsledky využitia informácií a postupov, ktoré si vo VIP programe osvojíte.10. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

1. Ak ste spotrebiteľ, podľa zákona o ochrane spotrebiteľa máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. K tomu sa môžete obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu (Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Riešenie sa začne len na váš návrh, a to v prípade, keby sa nepodarilo vyriešiť spor priamo s nami. Návrh môžete podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás uplatnili svoje právo prvýkrát.

2. Začať mimosúdne riešenie sporu je možné aj online prostredníctvom platformy ODR dostupnej tu: ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


11. OCHRANA SÚKROMIA

1. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami. Údaje, ktoré tretím stranám poskytujeme, sú využívané výhradne za účelom doručenia objednávky.

2. Všetky informácie, ktoré nám oznámite, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Spracovávame tiež niektoré vaše osobné údaje. O tom, prečo tak robíme a ako ich chránime, sa môžete dočítať tu.12. INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

IČO: 74250272

DIČ: CZ8512221542

Kontaktné informácie:

E-mail: info@ladylab.cz

Tel .: +420 777 906 177

Petr Pravda, Chvojenecká 403, Praha 19017, Česká republika

Sme platcami DPH.

Bankové spojenie:

FIO Banka (CZK): 2401589425/2010

FIO Banka (EUR): IBAN: CZ7920100000002401685978, BIC: FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s.

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia, živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Podliehame tiež dozoru Českej obchodnej inšpekcie, čo sa týka dodržiavania zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.


13. PLATBA Twista

1. Platba "twist" je poskytovaná spoločnosťou Twist payments as, IČO: 01615165, zapísanou v OR vedenom MS v Prahe, oddiel B, vložka 19085, so sídlom Újezd ​​450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (ďalej len "twist ") na základe postúpenia pohľadávky na úhradu celkovej kúpnej ceny s predĺženou splatnosťou na spoločnosť twist, a to za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach pre zákazníkov služby "Twisto".

2. Kupujúci (vy) voľbou služby Twisto prehlasuje, že je svojprávny a starší ako 18 rokov a zároveň si je vedomý toho, že služba platba "twist" je určená iba osobám spĺňajúcim uvedené požiadavky.

3. V prípade, že kupujúci využije službu " Twisto" sprostredkovanú nami ako predávajúcim a poskytovanú zo strany spoločnosti Twist, je kupujúci povinný uhradiť platbu (tj. Celkovú kúpnu cenu a náklady na dopravu tovaru) do 14 dní odo dňa odoslania tovaru či služby.

4. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde vyplnením objednávky zo strany kupujúceho, akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho (písomným potvrdením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou objednaného tovaru či služby kupujúcim alebo využitím služby " Twisto".

5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade využitia služby " Twisto" je táto objednávka záväzná a neslúži ako rezervácia tovaru či služieb.

6. Kupujúci súhlasí s tým, že voľbou služby Twisto v nákupnom košíku Obchodníka a po následnom schválení žiadosti spoločností Twist, akceptuje "Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov služby" Twisto".


14. ĎALŠIE INFORMÁCIE

1. Obchodné podmienky sú v slovenskom jazyku. Každá dohoda medzi nami sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sme si dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky a spory z neho vyplývajúce budú rozhodované našim vecne a miestne príslušným súdom ako predávajúceho. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Nie sme ako predávajúci vo vzťahu k vám viazaní žiadnymi kódexami správania.

3. Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho zameraním.

4. V prípade vyššej moci nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a ak stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, sme oprávnení od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5. Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať, ich aktuálne znenie nájdete vždy na našich webových stránkach www.ladylab.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

6. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

7. Kedykoľvek nás v prípade otázok k týmto obchodným podmienkam môžete kontaktovať na e-maile: info@ladylab.sk.V Prahe, dňa 2. 2. 2020


Najpredávanejšie spaľovače
v Československu
Bleskové doručenie
do celej Európy
Najružovejšie a najkrajšie balíčky pod slnkom
Nie sme obyčajný e-shop,
sme dievčatá ako ty